Privatumo ir slapukų politika

           1.  KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES RENKAME?

1.1.    Mes renkame ir tvarkome tik tuos jūsų asmens duomenis, kurie yra pakankami ir būtini pasiekti tikslus, dėl kurių jie tvarkomi. 
1.2.    Asmens duomenys, kuriuos mes renkame ir tvarkome:

Duomenų pavadinimas

Renkami ir tvarkomi asmens duomenys

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Registracijos duomenys

Privalomi registracijos duomenys: el. pašto adresas.

Alternatyvūs duomenys (duomenys, kuriuos pateikiate išskirtinai savo nuožiūra): vardas, pavardė, telefono numeris, pristatymo adresas, mokėjimo informacija (įskaitant, bet neapsiribojant banko sąskaitos numeriu), banko kortelės numeris.

Kurdami e-deklai.lt paskyrą, galite pateikti papildomų asmens duomenų, kurie nėra būtini norint naudotis e-deklai.lt interneto svetaine.

Tokių asmens duomenų tvarkymas vykdomas pagal naudojimosi e-deklai.lt interneto svetaine sutartį, sudarytą tarp Jūsų ir e-deklai.lt.

 

 

 

Pirkimų duomenys

Mes renkame asmeninę informaciją, kurią mums pateikėte pirkdami prekes e-deklai.lt interneto svetainėje.

Mes renkame šiuo Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, pristatymo adresą, prekių pristatymo būdą, mokėjimo būdą, mokėjimo informaciją (įskaitant, bet neapsiribojant banko sąskaitos numeriu), pagrindinę informaciją apie prekes gaunančias trečiąsias šalis, IP adresą.

Pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu.

 

 

 

Slapukai

Jūsų naršymo ir elgesio e-deklai.lt interneto svetainėje ir (arba) mobiliojoje aplikacijoje istorija.

Jūsų sutikimo pagrindu.

 

 

 

Komunikavimo pasirinkimai

Tai apima jūsų pasirinkimus dėl mūsų rinkodaros pasiūlymų gavimo bei jūsų komunikavimo pasirinkimus. Mes suteikiame jums galimybę valdyti įvairias pasirenkamas mūsų teikiamas komunikavimo rūšis, įskaitant prisijungimo ir atsisakymo galimybes. Be to, kartais iš e-deklai.lt interneto svetainės gausite būtinus pranešimus, kai teiksime paslaugas ir turinį, kurio prašote, ar kai turėsime informuoti jus svarbiais, su interneto svetaine susijusiais klausimais.

Mes renkame tokius jūsų duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, mūsų ir jūsų tarpusavio bendravimo istoriją, telefono numerį, IP adresą, pirkinių krepšelio duomenis, apklausų atsakymų istoriją, taip pat jūsų pirkimų duomenis, užsakymų istoriją, mokėjimų istoriją.

Be to, atsižvelgiant į e-deklai.lt suteiktas paslaugas, gali būti renkami papildomi asmens duomenys, susiję su jūsų naudojimusi e-deklai.lt interneto svetaine.

Naudojimosi e-deklai.lt interneto svetaine sutarties, sudarytos tarp Jūsų ir e-deklai.lt, pagrindu.

 

 

 

Kontaktinė informacija, atsiliepimai ir paklausimai

Kai pateikiate mums atsiliepimus, kreipiatės į mus dėl pagalbos arba užduodate mums klausimus, mes galime rinkti tokius jūsų duomenis kaip antai jūsų vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir (arba) kita kontaktinė informacija, kad atsakytume į jūsų atsiliepimus, teiktume pagalbą ar atsakytume į jūsų klausimus. Tai apima jūsų susirašinėjimo su mumis įrašus ir kopijas (įskaitant el. pašto adresus ir telefono numerius), jei tokių yra.

Naudojimosi e-deklai.lt interneto svetaine sutarties, sudarytos tarp jūsų ir e-deklai.lt, pagrindu.

 

 

 

Analitiniai duomenys

Siekiame, kad naudotis mūsų interneto svetaine jums būtų kuo paprasčiau ir patogiau, todėl atliekame Jūsų veiksmų analizę, kurios metu analizuojame ir tvarkome tokius jūsų asmens duomenis: pirkimų istorija; naršymo istorija; mokėjimų istorija; Jūsų įsigytų prekių apžvalgos; apklausų metu pateikti atsakymai; Jūsų ir mūsų tarpusavio bendravimo istorija, įskaitant elektroninį susirašinėjimą.

Teisėto intereso pagrindu.

 

 

 

Rinkodaros duomenys

Siekiant pateikti Jums bendrus mūsų prekių bei mūsų organizuojamų loterijų, akcijų ir projektų pasiūlymus, mes tvarkome šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, įrenginio identifikavimo numerius.

Jūsų sutikimo pagrindu.

 

 

 

Suasmeninti rinkodaros duomenys

Vardas, telefono numeris, el. pašto adresas, pristatymo adresas, pristatymo būdo istorija, mokėjimų istorija, pirkimų istorija,  IP adresas, įrenginio identifikavimo numeriai.

Jūsų sutikimo pagrindu.

 

 

 

Turinys, kuriuo dalijatės

Jums leidžiama dalytis turiniu e-deklai.lt interneto svetainėje. Mes renkame jūsų sukurtą turinį ir įkeliame jį į savo interneto svetainę. Atminkite, kad turinį viešinate jūs pats (-i), todėl esate visiškai atsakingas (-a) už turinį, kuriuo dalijatės.

Naudojimosi e-deklai.lt interneto svetaine sutarties, sudarytos tarp Jūsų ir e-deklai.lt, pagrindu.

 

 

 

            2.  ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

2.1.    Mes renkame Jūsų asmens duomenis tik nurodytais, aiškiais ir teisėtais tikslais ir netvarkome Jūsų asmens duomenų jokiais būdais, kurie būtų nesuderinami su šiais tikslais.
2.2.    Siekdami suteikti jums prieigą prie e-deklai.lt interneto svetainės ir norėdami suteikti jums galimybę naudotis e-deklai.lt interneto svetaine, tvarkome šiuos asmens duomenis:

2.2.1     registracijos duomenys.

2.3.    Pardavimų vykdymo ir pagalbos užklausų tvarkymo tikslais tvarkome šiuos asmens duomenis:

2.3.3.    pirkimų duomenys;
2.3.4.    turinys, kuriuo dalijatės.

2.4.    Norime, kad naudotis e-deklai.lt interneto svetaine būtų kuo paprasčiau ir patogiau, todėl siekdami gerinti savo paslaugas nuolat vykdome savo veiklos analizę, analizuodami ir valdydami šiuos duomenis:

2.4.1.    slapukų duomenys;
2.4.2.    analitiniai duomenys.

2.5.    Jūsų asmens duomenų tvarkymas jūsų prašymų ir užklausų tvarkymo tikslais:

2.5.1.    siekdami teikti Jums kokybiškas paslaugas ir visapusišką aptarnavimą, šios Privatumo politikos 1.2 skyriuje nurodytus Jūsų asmens duomenis taip pat tvarkome jūsų užklausų ir prašymų vykdymo tikslais.

2.6.    Siekdami teikti Jums bendrus pasiūlymus ir specialiai jums pritaikytus pasiūlymus, mes tvarkome šiuos asmens duomenis:

2.6.1.    rinkodaros duomenys;
Šiame punkte nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi tik Jūsų sutikimo pagrindu.
Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą susisiekdami su mumis raštu el. paštu info@e-deklai.lt arba pakeisdami prenumeratos būseną savo paskyroje. 

              3.  AR GALIU NESUTIKTI, KAD MANO ASMENS DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI IR NAUDOTIS E-DEKLAI.LT INTERNETO SVETINE?

3.1.    Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kurių tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu. Tačiau, neturint privalomų duomenų neturime galimybės įvykdyti Jūsų pirkimo, nes pardavėjas negalėtų įvykdyti jūsų užsakymo.

          4.  KAIP PERDUODAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS? 

4.1.    Siekdami pateikti Jūsų prašomas prekes ir suteikti paslaugas, mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis trečiosiomis šalimis. Perduodame tik tokius Jūsų asmens duomenis, kurie yra būti siekiant tinkamai įvykdyti Jūsų užsakymą.
4.2.    Jūsų asmens duomenimis perduodame pardavėjams iš kurių perkate prekes. Jūsų asmens duomenys perduodami pardavėjams tiek, kiek būtina norint tinkamai įvykdyti Jūsų užsakymą. Pardavėjas Jūsų asmens duomenis tvarko Pardavėjo nustatyta tvarka, todėl  prieš pirkent prekes ir sudarant pirkimo-pardavimo sutartį su pardavėju rekomenduojame atidžiai perskaityti pardavėjo asmens duomenų tvarkymo politiką.
4.3.    Teisinio proceso atveju jūsų asmens duomenys gali būti perduoti kitoms šalims:

4.3.1.    valstybės institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4.4.    Taip pat galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims, kai esame įsitikinę, kad yra būtina atsakyti į teisėtus vyriausybės institucijų reikalavimus ar teisinių procesų atvejais (kaip antai teismo įsakymas, kratos orderis ar šaukimas į teismą).
4.5.    Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Jūsų asmens duomenys perduodami už EEE ribų, jei tenkinamos šios sąlygos:

4.5.1.    Duomenys perduodami tik mūsų patikimiems partneriams užtikrinantiems mūsų paslaugų Jums teikimą;
4.5.2.    Su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo sutartys, kuriomis jie užtikrina Jūsų asmens duomenų saugumą pagal įstatymų reikalavimus;
4.5.3.    Europos Sąjungos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs mūsų partneris, tinkamumo, t.y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas;  
4.5.4.    Parneriai užtikrina asmens duomenų saugumo lygį pagal „ES-US Privatumo skydą“.

             5.  KIEK LAIKO SAUGOME ASMENS DUOMENIS?

5.1.    Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

           6. KAIP GALIU SUSIPAŽINTI SU SAVO ASMENS DUOMENIMIS, KURIUOS TVARKO E-DEKLAI.LT? 

6.1.    Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs galite susipažinti šiais būdais: 

6.1.1.    atsiųsdami mums prašymą el. paštu: info@e-deklai.lt;
6.1.2.    susisiekdami su mumis telefonu +370 606 93050.

         7. KAIP GALIU KEISTI/TIKSLINTI SAVO ASMENS DUOMENIS?

7.1.    Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite Juos pakeisti ar patikslinti tai galite padaryti šiais būdais:

7.1.1.    asmeninės paskyros skiltyje „Paskyros nustatymai“;

7.1.2.    susisiekdami su mumis el. paštu info@e-deklai.lt;
7.1.3.    susisiekdami su mumis telefonu +370 606 93050.

            8. AR GALIU REIKALAUTI, KAD IŠTRINTUMĖTE MANO ASMENS DUOMENIS?

8.1.    Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume Jūsų asmens duomenys bus panaikinti gavus Jūsų prašymą.
8.2.    Apgailestaujame, tačiau Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:

8.2.1.    Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;
8.2.2.    Jūs nesate atšaukęs sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
8.2.3.    Jūs nesutikote su Jūsų asmens duomenų tvarkymo, tačiau toks duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų;
8.2.4.    Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai;
8.2.5.    Jūsų duomenis mums būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.

8.3.    Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti šiais būdais: 

8.3.1.    susisiekdami su mumis el. paštu: info@e-deklai.lt;
8.3.2.    susisiekdami su mumis telefonu: +370 606 93050.

             9. AR GALIU APRIBOTI TEISĘ TVARKYTI MANO ASMENS DUOMENIS?

9.1.    Jus turite teisę apriboti mums galimybę tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jums apribojus Jūsų asmens duomenų tvarkymą mes su Jūsų asmens duomenimis nebeatliksime jokių veiksmų išskyrus asmens duomenų saugojimą. Asmens duomenų tvarkymą Jūs galite apriboti esant bent vienai iš šių aplinkybių:

9.1.1.    Jūsų asmens duomenys yra netikslūs (Asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki duomenų tikslumo patikrinimo);
9.1.2.    Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti 
9.1.3.    E-deklai.lt nebereikia Jūsų asmens duomenų nustatytais tikslais, tačiau reikalingi Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
9.1.4.    Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jums prieštaraujant dėl tokio asmens duomenų tvarkymo (Duomenų tvarkymas bus apribojamas šiuo pagrindu iki kol bus patikrinta, ar priežastys dėl kurių mes tvarkome Jūsų asmens duomenis yra viršesnės už Jūsų). 

9.2.    Apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą Jūs galite šiais būdais:

9.2.1.    susisiekdami su mumis el. paštu: info@e-deklai.lt;
9.2.2.    susisiekdami su mumis telefonu: +370 606 93050.

            10. AR GALIU ATŠAUKTI SAVO SUTIKIMĄ IR KAIP TAI PADARYTI? 

10.1.    Savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite atšaukti bet kuriuo metu. Sutikimą galite atšaukti keliais būdais:

10.1.1.    asmeninės paskyros skiltyje „Paskyros nustatymai“:

10.1.2.    susisiekdami su mumis el. paštu: info@e-deklai.lt;
10.1.3.    susisiekdami su mumis telefonu: +370 606 93050.

              11. KAS YRA TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ? KAIP GALIU JA PASINAUDOTI?

11.1.    Teisė į duomenų perkeliamumą reiškia, kad Jums leidžiama gauti susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu tuos Jūsų pateiktus asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis. Esant techninėms galimybėms ir Jums prašant tokie Jūsų duomenys gali būti persiunčiami tiesiogiai kitam Jūsų nurodytam asmeniui.
11.2.    Prašymą dėl asmens duomenų pateikimo ar persiuntimo susistemintu formatu Jūs galite pateikti šiais būdais:

11.2.1.    susisiekdami su mumis el. paštu: info@e-deklai.lt;
11.2.2.    susisiekdami su mumis telefonu: +370 606 93050.

12. KAIP GALIU PATEIKTI PRAŠYMĄ DĖL SAVO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO?

12.1.    Su jūsų asmens duomenimis susijusius prašymus galite pateikti šiais būdais:

12.1.1.    susisiekdami su mumis el. paštu: info@e-deklai.lt;
12.1.2.    susisiekdami su mumis telefonu: +370 606 93050.

12.2.    Savo sistemoje Jūsų identifikaciją atliekame pagal Jūsų elektroninio pašto adresą. Pateikdami mums prašymą vienu iš nurodytų būdų visada nurodykite savo elektroninio pašto adresą dėl kurio atžvilgiu sukauptos informacijos jis teikiamas. Jums nenurodžius elektroninio pašto, arba jam nesutapus su prašymą pateikusio asmens elektroninio pašto adresu, neturėsime galimybės Jūsų tinkamai identifikuoti ir pateikti Jūsų prašomos informacijos ar įgyvendinti Jūsų prašymo.
12.3.    Jūsų patogumui, prašymų formas galite rasti prisijungęs prie savo asmeninės paskyros profilio redagavimo aplinkoje. 
12.4.    Jeigu manote, kad Jūsų teisės yra pažeistos, dėl savo teisių gynimo galite kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją.

         13. SLAPUKAI. KAS TAI?

13.1.    Slapukas yra nedidelis failas, išsaugomas interneto naršyklėje, kai tik Jūs apsilankote interneto svetainėje. Tekstiniame faile įrašyta informacija skirta įsiminti nustatymus, kuriuos interneto svetainės lankytojas pasirinko interneto svetainei peržvelgti, tam, kad kitą kartą lankytojui nereikėtų jų kartoti.

13.2.  Mes naudojame kelių tipų slapukus – nuolatinius ir vienos sesijos. Vienos sesijos slapukai ištrinami iš Jūsų įrenginio, kai tik uždarote interneto naršyklę. Nuolatiniai slapukai saugomi Jūsų įrenginyje tol, kol jie yra specialiai ištrinami arba kol baigiasi jų galiojimas.

13.3. Mes naudojame slapukus šiais tikslais:

13.3.1. Funkciniai slapukai – išsaugome informaciją apie Jūsų pasirinktas nuostatas Interneto svetainėje, atsižvelgiant į Jūsų asmeninius interesus. Šie slapukai saugomi Jūsų įrenginyje tol, kol Jūs juos sąmoningai ištrinsite. Duomenų tvarkymo pagrindas – Interneto svetainės lankytojo sutikimas.

13.3.2. Naudotojų statistikos/analitiniai slapukai – šie slapukai skirti rinkti ir kaupti statistinius duomenis apie Interneto svetainės struktūrą, rinkodaros kampanijų duomenis, taip pat informaciją apie lankytojų skaičių, Interneto svetainėje praleistą laiką, naudotojų grupes ir paieškos įrankius. Informacija naudojama analitiniais tikslais, siekiant išsiaiškinti, ar Interneto svetainės lankytojai domisi interneto svetainės funkcionalumu bei jos funkcionalumo ir patogumo pagerinimo galimybėmis.

13.3.3. Reklaminiai/tiksliniai slapukai – šie slapukai skirti Interneto svetainės turiniui tinkinti pagal Jūsų poreikius, taip pat paklausios informacijos plėtojimui ir rodymui užtikrinti. Šie slapukai išsaugomi Jūsų įrenginyje visam laikui, kol Jūs juos sąmoningai ištrinsite. Tam tikrais atvejais, pvz., užsisakant Interneto svetainės naujienlaiškį, Jūs pateikiate informacijos apie save, kuri gali būti panaudota tikslinės reklamos tikslais. Gavę tikslinę reklamą paštu ir (arba) el. paštu, Jūs galite atsisakyti tokios reklamos, paspaudę specialią nuorodą, esančią bet kuriame Jums atsiųstame komerciniame el. laiške, paskambinę +370 606 93050 arba atsiuntę el. laišką pašto adresu info@e-deklai.lt. Duomenų tvarkymo pagrindas – Interneto svetainės lankytojo sutikimas.

13.4. Duomenų valdytojas – tai fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teise.

13.5. Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

13.5.1. žinoti apie savo duomenų tvarkymą;

13.5.2. susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

13.5.3. reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis;

13.5.4. savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus;

13.5.5. reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių;

13.5.6. teisę į duomenų perkėlimą;

13.5.7. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

13.6. Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

13.7. Duomenų valdytojo interneto svetainėje ar socialinių tinklų paskyroje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

13.8. Jeigu Jūs pageidaujate, kad slapukai nebūtų naudojami Jūsų įrenginiuose, Jūs galite pakeisti savo naršyklės saugumo nustatymus. Išsamesnės informacijos apie slapukus, taip pat apie tai, kaip juos ištrinti ir valdyti, galite rasti www.aboutcookies.org arba savo interneto naršyklės pagalbos skyriuje.

 

 

 

Rašyk
Skambink